ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล พรีเมียร์ลีก ฮังการี ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
22 มี.ค. 58
เดเบรเซน
เดเบรเซน
1 - 0
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
22 มี.ค. 58
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
2 - 0
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
21 มี.ค. 58
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
2 - 2
อูจเปสต์
อูจเปสต์
21 มี.ค. 58
0 - 2
กิยอร์
กิยอร์
21 มี.ค. 58
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
1 - 0
เปคซี่
เปคซี่
21 มี.ค. 58
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 1
21 มี.ค. 58
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
0 - 0
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
20 มี.ค. 58
ปาคซิ
ปาคซิ
1 - 2
ฮาราดาส
ฮาราดาส
16 มี.ค. 58
กิยอร์
กิยอร์
0 - 0
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
14 มี.ค. 58
อูจเปสต์
อูจเปสต์
1 - 2
ปาคซิ
ปาคซิ
14 มี.ค. 58
ฮาราดาส
ฮาราดาส
2 - 0
เดเบรเซน
เดเบรเซน
14 มี.ค. 58
0 - 2
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
14 มี.ค. 58
0 - 0
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
14 มี.ค. 58
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
1 - 1
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
14 มี.ค. 58
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
0 - 1
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
13 มี.ค. 58
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
2 - 2
เปคซี่
เปคซี่
08 มี.ค. 58
เดเบรเซน
เดเบรเซน
0 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
08 มี.ค. 58
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
0 - 2
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
07 มี.ค. 58
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
3 - 0
07 มี.ค. 58
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
2 - 1
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
07 มี.ค. 58
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
1 - 0
07 มี.ค. 58
เปคซี่
เปคซี่
2 - 1
ฮาราดาส
ฮาราดาส
07 มี.ค. 58
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
3 - 0
กิยอร์
กิยอร์
06 มี.ค. 58
ปาคซิ
ปาคซิ
2 - 1
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
01 มี.ค. 58
0 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC