ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล พรีเมียร์ลีก ฮังการี ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
22 ต.ค. 57news
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
1 - 1
กิยอร์
กิยอร์
22 ต.ค. 57news
ปาคซิ
ปาคซิ
3 - 1
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
19 ต.ค. 57
กิยอร์
กิยอร์
0 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
19 ต.ค. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
1 - 2
เดเบรเซน
เดเบรเซน
18 ต.ค. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
2 - 0
เปคซี่
เปคซี่
18 ต.ค. 57
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
0 - 0
ปาคซิ
ปาคซิ
18 ต.ค. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
0 - 1
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
18 ต.ค. 57
0 - 1
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
18 ต.ค. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 0
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
17 ต.ค. 57
1 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
05 ต.ค. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
2 - 0
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
05 ต.ค. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
2 - 0
04 ต.ค. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
4 - 0
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
04 ต.ค. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
2 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
04 ต.ค. 57
อูจเปสต์
อูจเปสต์
3 - 0
04 ต.ค. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
2 - 3
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
04 ต.ค. 57
เปคซี่
เปคซี่
0 - 2
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
03 ต.ค. 57
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
2 - 1
กิยอร์
กิยอร์
28 ก.ย. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
0 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
28 ก.ย. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
2 - 1
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
27 ก.ย. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
27 ก.ย. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
2 - 1
เดเบรเซน
เดเบรเซน
27 ก.ย. 57
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
3 - 2
27 ก.ย. 57
กิยอร์
กิยอร์
1 - 2
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
27 ก.ย. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
1 - 0