ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล พรีเมียร์ลีก ฮังการี ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
23 พ.ย. 57
กิยอร์
กิยอร์
0 - 1
เดเบรเซน
เดเบรเซน
23 พ.ย. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
0 - 0
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
21 พ.ย. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
2 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
09 พ.ย. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
2 - 1
09 พ.ย. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
0 - 3
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
08 พ.ย. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
2 - 0
08 พ.ย. 57
เปคซี่
เปคซี่
0 - 3
กิยอร์
กิยอร์
08 พ.ย. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
3 - 0
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
08 พ.ย. 57
อูจเปสต์
อูจเปสต์
1 - 1
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
08 พ.ย. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
0 - 0
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
07 พ.ย. 57
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
2 - 3
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
02 พ.ย. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
1 - 0
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
02 พ.ย. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
0 - 1
อูจเปสต์
อูจเปสต์
01 พ.ย. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
0 - 0
ปาคซิ
ปาคซิ
01 พ.ย. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 2
เดเบรเซน
เดเบรเซน
01 พ.ย. 57
3 - 2
เปคซี่
เปคซี่
01 พ.ย. 57
2 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
01 พ.ย. 57
กิยอร์
กิยอร์
1 - 1
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
31 ต.ค. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
2 - 1
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
26 ต.ค. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
0 - 2
กิยอร์
กิยอร์
26 ต.ค. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
2 - 2
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
25 ต.ค. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
2 - 0
ปาคซิ
ปาคซิ
25 ต.ค. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
3 - 3
25 ต.ค. 57
เปคซี่
เปคซี่
1 - 2
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
25 ต.ค. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
1 - 0
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด