ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล พรีเมียร์ลีก ฮังการี ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
28 ก.ย. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
0 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
28 ก.ย. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
2 - 1
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
27 ก.ย. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
27 ก.ย. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
2 - 1
เดเบรเซน
เดเบรเซน
27 ก.ย. 57
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
3 - 2
27 ก.ย. 57
กิยอร์
กิยอร์
1 - 2
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
27 ก.ย. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
1 - 0
26 ก.ย. 57
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
1 - 2
เปคซี่
เปคซี่
21 ก.ย. 57
อูจเปสต์
อูจเปสต์
2 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
21 ก.ย. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
0 - 0
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
20 ก.ย. 57
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
3 - 0
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
20 ก.ย. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
0 - 2
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
20 ก.ย. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
2 - 0
20 ก.ย. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
2 - 1
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
20 ก.ย. 57
2 - 3
กิยอร์
กิยอร์
19 ก.ย. 57
เปคซี่
เปคซี่
1 - 1
ปาคซิ
ปาคซิ
14 ก.ย. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
2 - 1
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
14 ก.ย. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
2 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
13 ก.ย. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
0 - 2
เปคซี่
เปคซี่
13 ก.ย. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
P - P
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
13 ก.ย. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
P - P
กิยอร์
กิยอร์
13 ก.ย. 57
0 - 0
13 ก.ย. 57
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
2 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
12 ก.ย. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 1
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
31 ส.ค. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
2 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC