ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล พรีเมียร์ลีก ฮังการี ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ADS
ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
31 ส.ค. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
2 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
31 ส.ค. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
1 - 1
เดเบรเซน
เดเบรเซน
31 ส.ค. 57
กิยอร์
กิยอร์
4 - 3
30 ส.ค. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
3 - 0
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
30 ส.ค. 57
3 - 0
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
30 ส.ค. 57
เปคซี่
เปคซี่
1 - 2
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
30 ส.ค. 57
อูจเปสต์
อูจเปสต์
0 - 0
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
29 ส.ค. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
1 - 3
ปาคซิ
ปาคซิ
27 ส.ค. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
2 - 0
24 ส.ค. 57
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
3 - 1
24 ส.ค. 57
เดเบรเซน
เดเบรเซน
1 - 0
ฮาราดาส
ฮาราดาส
24 ส.ค. 57
เปคซี่
เปคซี่
1 - 2
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
23 ส.ค. 57
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
0 - 0
23 ส.ค. 57
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
5 - 0
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
23 ส.ค. 57
ปาคซิ
ปาคซิ
0 - 0
อูจเปสต์
อูจเปสต์
23 ส.ค. 57
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
0 - 0
กิยอร์
กิยอร์
22 ส.ค. 57
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
1 - 0
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
17 ส.ค. 57
กิยอร์
กิยอร์
0 - 1
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
เฟเรนซ์วารอซี่ TC
17 ส.ค. 57
ดิออสกียอร์
ดิออสกียอร์
2 - 1
เคชเคเมติ
เคชเคเมติ
17 ส.ค. 57
ฮาราดาส
ฮาราดาส
1 - 1
เปคซี่
เปคซี่
16 ส.ค. 57
อูจเปสต์
อูจเปสต์
1 - 0
เดเบรเซน
เดเบรเซน
16 ส.ค. 57
1 - 1
ลอมบาร์ด ปาป้า
ลอมบาร์ด ปาป้า
16 ส.ค. 57
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
2 - 0
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
บูดาเปสต์ ฮอนเวด
16 ส.ค. 57
0 - 2
วีดีโอตัน
วีดีโอตัน
15 ส.ค. 57
พัสกุส อเคเดมี่
พัสกุส อเคเดมี่
1 - 1
ปาคซิ
ปาคซิ