ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล ลีกา เดอ ฮอนร่า โปรตุเกส ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
27 ต.ค. 57
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
0 - 0
โอลิเวียร์เร็นเซ่
โอลิเวียร์เร็นเซ่
26 ต.ค. 57
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
0 - 1
ชาเวซ
ชาเวซ
26 ต.ค. 57
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
2 - 2
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
26 ต.ค. 57
ปอร์โต้ B
ปอร์โต้ B
2 - 0
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
26 ต.ค. 57
อูเนียว มาไดรา
อูเนียว มาไดรา
1 - 1
บราก้า B
บราก้า B
26 ต.ค. 57
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
2 - 1
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
26 ต.ค. 57
4 - 0
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
26 ต.ค. 57
ไลโซส
ไลโซส
3 - 0
26 ต.ค. 57
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
1 - 0
อาเวส
อาเวส
26 ต.ค. 57
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
1 - 1
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู
26 ต.ค. 57
กิมาไรส์ B
กิมาไรส์ B
3 - 2
โอลฮาเนนเซ่
โอลฮาเนนเซ่
26 ต.ค. 57
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
2 - 2
เบนฟิก้า B
เบนฟิก้า B
22 ต.ค. 57
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
2 - 1
ไลโซส
ไลโซส
22 ต.ค. 57
อาเวส
อาเวส
0 - 3
ปอร์โต้ B
ปอร์โต้ B
22 ต.ค. 57
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
1 - 0
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
22 ต.ค. 57
ชาเวซ
ชาเวซ
3 - 1
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
22 ต.ค. 57
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
3 - 0
22 ต.ค. 57
โอลฮาเนนเซ่
โอลฮาเนนเซ่
0 - 0
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
22 ต.ค. 57
บราก้า B
บราก้า B
1 - 3
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
22 ต.ค. 57
โอลิเวียร์เร็นเซ่
โอลิเวียร์เร็นเซ่
1 - 1
19 ต.ค. 57
เบนฟิก้า B
เบนฟิก้า B
2 - 0
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
19 ต.ค. 57
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู
0 - 3
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
12 ต.ค. 57
อาเวส
อาเวส
1 - 0
12 ต.ค. 57
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
0 - 3
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
12 ต.ค. 57
บราก้า B
บราก้า B
3 - 0
ไลโซส
ไลโซส