ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล ลีกา เดอ ฮอนร่า โปรตุเกส ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
22 ต.ค. 57news
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
2 - 1
ไลโซส
ไลโซส
22 ต.ค. 57news
อาเวส
อาเวส
0 - 3
ปอร์โต้ B
ปอร์โต้ B
22 ต.ค. 57news
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
1 - 0
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
22 ต.ค. 57news
ชาเวซ
ชาเวซ
3 - 1
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
22 ต.ค. 57news
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
3 - 0
22 ต.ค. 57news
โอลฮาเนนเซ่
โอลฮาเนนเซ่
0 - 0
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
22 ต.ค. 57news
บราก้า B
บราก้า B
1 - 3
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
22 ต.ค. 57news
โอลิเวียร์เร็นเซ่
โอลิเวียร์เร็นเซ่
1 - 1
19 ต.ค. 57
เบนฟิก้า B
เบนฟิก้า B
2 - 0
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
19 ต.ค. 57
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู
0 - 3
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
12 ต.ค. 57
อาเวส
อาเวส
1 - 0
12 ต.ค. 57
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
0 - 3
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
12 ต.ค. 57
บราก้า B
บราก้า B
3 - 0
ไลโซส
ไลโซส
12 ต.ค. 57
กิมาไรส์ B
กิมาไรส์ B
2 - 1
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
12 ต.ค. 57
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
1 - 1
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
11 ต.ค. 57
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
3 - 1
อูเนียว มาไดรา
อูเนียว มาไดรา
05 ต.ค. 57
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
1 - 1
กิมาไรส์ B
กิมาไรส์ B
05 ต.ค. 57
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
0 - 0
อาเวส
อาเวส
05 ต.ค. 57
0 - 0
ชาเวซ
ชาเวซ
05 ต.ค. 57
2 - 5
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
05 ต.ค. 57
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
1 - 3
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
05 ต.ค. 57
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
4 - 0
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
05 ต.ค. 57
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
2 - 1
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
05 ต.ค. 57
อูเนียว มาไดรา
อูเนียว มาไดรา
1 - 2
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
05 ต.ค. 57
ไลโซส
ไลโซส
1 - 0
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู