ADS

ผลบอลเมื่อคืน ทุกลีก


ผลบอล ลีกา เดอ ฮอนร่า โปรตุเกส ล่าสุดเมื่อคืนนี้

ผลบอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลล่าสุด
28 ม.ค. 58
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
1 - 1
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
25 ม.ค. 58
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู
1 - 1
ชาเวซ
ชาเวซ
25 ม.ค. 58
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
1 - 1
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
25 ม.ค. 58
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
1 - 2
กิมาไรส์ B
กิมาไรส์ B
25 ม.ค. 58
1 - 0
ซานตาคลารา
ซานตาคลารา
25 ม.ค. 58
ไลโซส
ไลโซส
2 - 1
โอลฮาเนนเซ่
โอลฮาเนนเซ่
25 ม.ค. 58
บราก้า B
บราก้า B
1 - 2
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
25 ม.ค. 58
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
สปอร์ติ้ง โควิลฮา
4 - 0
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
25 ม.ค. 58
อูเนียว มาไดรา
อูเนียว มาไดรา
0 - 0
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
25 ม.ค. 58
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
5 - 3
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
25 ม.ค. 58
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
0 - 2
เบนฟิก้า B
เบนฟิก้า B
25 ม.ค. 58
0 - 2
อาเวส
อาเวส
24 ม.ค. 58
โอลิเวียร์เร็นเซ่
โอลิเวียร์เร็นเซ่
1 - 0
ปอร์โต้ B
ปอร์โต้ B
18 ม.ค. 58
ปอร์โต้ B
ปอร์โต้ B
3 - 1
18 ม.ค. 58
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู
0 - 0
เบยร่า มาร์
เบยร่า มาร์
18 ม.ค. 58
แอตเลติโก้ ซีพี
แอตเลติโก้ ซีพี
3 - 2
โอลฮาเนนเซ่
โอลฮาเนนเซ่
18 ม.ค. 58
เฟยเรนเซ่
เฟยเรนเซ่
1 - 1
ฟาเรนเซ่
ฟาเรนเซ่
18 ม.ค. 58
โทรเฟนเซ่
โทรเฟนเซ่
2 - 2
อาเวส
อาเวส
18 ม.ค. 58
ไลโซส
ไลโซส
1 - 0
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
18 ม.ค. 58
โอลิเวียร์เร็นเซ่
โอลิเวียร์เร็นเซ่
2 - 1
ชาเวซ
ชาเวซ
18 ม.ค. 58
อูเนียว มาไดรา
อูเนียว มาไดรา
0 - 0
18 ม.ค. 58
กิมาไรส์ B
กิมาไรส์ B
4 - 1
เบนฟิก้า B
เบนฟิก้า B
18 ม.ค. 58
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
เดอปอติโว เดอ ทอนเดอล่า
1 - 1
เฟรอมูนเด
เฟรอมูนเด
18 ม.ค. 58
สปอร์ติ้ง ซีพี B
สปอร์ติ้ง ซีพี B
0 - 0
บราก้า B
บราก้า B
11 ม.ค. 58
ปอร์ติโมเนนเซ่
ปอร์ติโมเนนเซ่
4 - 2
อคาเดมิโค วิสซู
อคาเดมิโค วิสซู